Gediplomeerd trainer voor zorgverleners

Meer inzicht in psychische klachten na een bevallingMerk je dat jij als zorgverlener te weinig kennis hebt van psychische klachten? En wil je jouw betrokkenheid nog verder vergroten?

Aan honderden hulpverleners in de geboortezorg heb ik al professionele trainingen, workshops en gastlessen over psychische klachten gegeven, vanuit zowel persoonlijke ervaringskennis als de theoretische achtergrond.

Jij kunt jouw expertise vergroten door geaccrediteerde trainingen te volgen. Als je leert om adequaat en vroegtijdig dergelijke klachten beter te signaleren, dan kan er sneller hulp geboden worden en zal de moeder eerder herstellen.

Basistraining
Stemmingsstoornissen

Je leert de verschillen tussen de diverse psychische aandoeningen en je kunt symptomen sneller en duidelijker herkennen.

Vervolgtraining
Kraambedpsychose

Een unieke training die jou alles leert over psychotische klachten na een bevalling, zowel vanuit de theorie als de praktijk.

Specialisatietraining
Stigmatisering

Tijdens deze training krijg je meer inzicht in wat stigmatiserende opmerkingen van anderen met een moeder doet.

Meer inzicht geven is zinvol en hard nodig

'Tijdens de trainingen hoor ik vaak dat zorgverleners deze kennis al veel eerder hadden willen krijgen. Ze merken het soms als de pasbevallen moeder worstelt met klachten, maar kunnen het niet altijd bespreekbaar maken of benoemen. Deze trainingen zorgen ervoor dat ze beter beslagen ten ijs komen.'

Karin den Oudsten