Karin den Oudsten | Gediplomeerd docent | Beroepscoach NOBCO | Ervaringsprofessional

Voor meer inzicht in psychische klachten na een bevalling
Door mijn eigen ervaringen na beide zwangerschappen heb ik gemerkt dat de nazorg voor moeders met psychische klachten na een bevalling beter kan. Vaak weten ze niet waar ze kunnen aankloppen voor adequate begeleiding en blijven daardoor veel te lang met klachten doorlopen.

Aan honderden hulpverleners in de geboortezorg heb ik professionele trainingen, workshops en gastlessen over psychische klachten gegeven, vanuit zowel persoonlijke ervaringskennis als de theoretische achtergrond.

Daarnaast begeleid ik als professioneel coach moeders die met depressieve klachten of de nasleep van psychotische ervaringen na een bevalling te maken krijgen. Ook zijn er coachingstrajecten mogelijk voor psychische klachten die niet aan een zwangerschap of bevalling gerelateerd zijn.

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is om mensen in positieve zin te veranderen. Binnen de diverse coachingstrajecten die ik aanbied kan het gaan om een veelheid in factoren die belemmerend kunnen zijn tijdens het herstelproces.

Trainingen

Mijn trainingen hebben als doel om meer inzicht te krijgen in de psychische klachten en om vroegtijdig symptomen te kunnen signaleren. Hoe eerder de klachten gesignaleerd kunnen worden, hoe eerder moeders de eerste stap naar herstel kunnen zetten.

Workshops

Workshops zijn vooral bedoeld om zelf aan de slag te gaan. Dat kan zowel door 'iets te doen' of door 'iets te beleven'. Mijn workshops worden aangepast als er een bepaalde behoefte een kennis of ervaringen nodig is en worden daarom op een groep afgestemd.

Meer inzicht geven is zinvol en hard nodig

'Tijdens de trainingen hoor ik vaak dat zorgverleners deze kennis al veel eerder hadden willen krijgen. Ze merken het soms als de pasbevallen moeder worstelt met klachten, maar kunnen het niet altijd bespreekbaar maken of benoemen. Deze trainingen zorgen ervoor dat ze beter beslagen ten ijs komen.'

Karin den Oudsten