Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Vergoedingen

Tegenwoordig zijn er twee soorten vergoedingen: via de zorgverzekeraar of via de gemeente. Mijn begeleiding wordt door de gemeente vergoed via een PGB (persoonsgebonden budget). 


Wat zijn de voordelen hiervan?

 • Jouw dossier komt nooit in het bezit van een zorgverzekeraar, dus er zijn geen anderen die meekijken;
 • Je komt niet op een wachtlijst, bij mij kun je direct terecht;
 • Je hebt geen aanvullende verzekering nodig.


Hoe kun je
 dit aanvragen?

Via de gemeente kun je gebruik maken van mijn begeleiding. Met het invullen van een formulier worden de kosten vergoed die jij maakt voor mijn begeleiding. Zet hiervoor de volgende stappen:

 1. Download en print het formulier Modelzorgovereenkomst.
 2. Vraag aan een (huis)arts of hij een aanbeveling kan doen. Dat kan de aanvraag vergemakkelijken, maar is niet noodzakelijk.
 3. Neem contact met mij op voor het vervolg. Je krijgt van mij een hele duidelijke handleiding voor het invullen van het formulier. Daarnaast kunnen we meteen afspraken maken voor mijn begeleiding. Mijn contactgegevens vind je hier.

Lees hier meer over het aanvragen van een PGB.


Welke voordelen heb je nog meer?

 • De begeleiding die ik geef, doe ik vanuit mijn inlevingsvermogen en op gevoelsniveau. Omdat ik zelf ervaringsdeskundige ben, begrijp ik waar jij mee worstelt;
 • Omdat ik weet hoe ellendig je je kunt voelen, mogen alle onderwerpen (ook de zware) besproken worden;
 • Mijn begeleiding is afgestemd op jouw behoefte, dus jij houdt de regie over je begeleiding, en ik ondersteun je daarbij.


Overige vergoedingen

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden die je zelf kunt onderzoeken om een begeleidingstraject vergoed te krijgen:

 • Via je werkgever
  Voor de reductie van ziekteverzuim betalen steeds meer werkgevers een vergoeding. In de Wet Verbetering Poortwachter is er geld beschikbaar voor reïntegratie en effectieve begeleiding van werknemers. Mijn begeleiding is een doelgericht traject en specifiek gericht op herstel en de terugkeer naar werk. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • Via de Arbodienst
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten voor begeleiding te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, vooral ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor begeleiding zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.
 • Via het UWV
  Als je een uitkering hebt. dan kun je bij het UWV informeren naar beschikbare financiële middelen om je herstel te bevorderen. Het is mogelijk om daarvoor een individuele overeenkomst af te sluiten. Informeer bij je uitkeringsinstantie wat de mogelijkheden zijn.
 • Als zelfstandig ondernemer
  Indien je zelfstandig ondernemer bent, dan zijn de kosten voor begeleiding fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten. 
 • Via de bijzondere bijstand
  In bepaalde situaties kun je bij de gemeente om bijzondere bijstand vragen, bijvoorbeeld als je een inkomen op bijstandsniveau hebt.