Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

De tijd ver vooruit

In het jaar 2013 voerde ik een gesprek met de afdeling Personeelszaken van het bedrijf waar ik destijds werkte: Unilever. Naast mijn werk als ICT-er was ik in mijn vrije tijd ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma. Omdat ik tijdens mijn vaste dienstverband te maken kreeg met een psychische aandoening, vond ik het nodig om dit onderwerp op de agenda te zetten.

Een jaar lang heb ik diverse gesprekken gevoerd, maar helaas zonder succes. In maart 2014 kreeg ik - volledig onverwacht - mijn ontslagbrief. Mijn psychische klachten kwamen tijdens de ontslagpocedure in alle hevigheid terug en ik moest alle zeilen bijzetten om in een psychische balans te blijven. Ik werd bijna psychotisch, maar kreeg totaal geen ondersteuning of begrip hiervoor. In een maandenlange procedure, waarbij advocaten de zakelijke belangen van beide partijen afhandelden, ging mijn energie in razend tempo achteruit. Ik raakte werkelijk totaal uitgeput, zowel lichamelijk als geestelijk. Mijn gezondheid zou er echt aan onderdoor gaan als ik nog langer door zou gaan. 

Dat was mijn grens. 

Op een dag heb ik mijn spullen ingepakt en ben weggegaan. Ik was gewoonweg niet meer in staat om de volgende dag naar mijn werkplek toe te gaan. Maandenlang voelde ik me - door de boventalligheid van mijn ontslag - buitengesloten. Ik werd niet meer betrokken bij afspraken, tijdens vergaderingen was mijn inbreng niet meer relevant en sommige collega's gingen me vermijden. Hoe de zaken verder juridisch afgehandeld zouden gaan worden, dat vond ik op dat moment niet belangrijk.

Voor mij voelde de berichtgeving dat 'Unilever praatsessies houdt over depressie' in eerste instantie als een dolk in mijn rug. Immers, nadat er meerdere gesprekken met Personeelszaken waren gevoerd, werd me te kennen gegeven dat dit onderwerp niet op de agenda gezet zou worden. Dit in verband met de privacy van werknemers. Maar toen ik er beter over ging nadenken, heeft mijn aanzet misschien toch ook meegeholpen met het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen binnen bedrijven. Als Unilever het zo belangrijk vindt, dan mag ik hopen dat ook andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen. 

Ik was mijn tijd dus ver vooruit...

Lees meer blogs over Kwetsbaarheid & Ontslag: 

Geschreven op 27 november 2015 door Karin den Oudsten. Zij is ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma, een organisatie die zich inzet om psychische aandoeningen meer bespreekbaar te maken. Ze geeft trainingen, gastlessen en workshops over psychische aandoeningen. Ze heeft meer dan 15 jaar bij Unilever gewerkt en heeft moeite gedaan om juist dit onderwerp op de agenda te krijgen.