Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Een glijbaan naar de afgrond


Een bipolaire stoornis. 

Het zegt veel mensen niet zoveel. Manisch-depressief is een term wat misschien beter aangeeft wat er met iemand gebeurt, maar dan nog blijft het vaag. Want wat is een manie en waar kan dat toe leiden?

Antonie Kamerling had een bipolaire stoornis. 

Dat was heel duidelijk. De psychotische kant van die stoornis uitte zich bij hem vlak voordat hij bekend werd. In de media werd alleen over de depressieve kant gesproken. En misschien is dat dan de kant die enigszins nog begrepen wordt.

Voor mensen die niet begrijpen wat depressiviteit is, niet weten hoe het voelt en niet beseffen welke impact het kan hebben op een leven raad ik het volgende aan:


Houd alsjeblieft je mond dicht.

Elk woord dat je zegt is er één teveel. De uitspraken die je doet in een poging om het leven voor de ander leuker te maken heeft als gevolg dat die ander er juist een stuk schuldgevoel bij krijgt.

"Ga leuke dingen doen."
"Je hebt toch alles?"
"Ik zou er zelf bijna depressief van worden."

Zulke uitspraken helpen niet mee om minder depressief te worden. Integendeel. Je duwt die ander terug in het donkere zwarte gat.

Ik ben er niet dol op om adviezen te geven, maar deze wil ik je ook meegeven:

Stop met het zoeken naar een verklaring.

Er kunnen in een mensenleven dingen gebeuren waardoor iemand psychisch kan ontregelen. Een overlijden van een naaste, maar ook een verhuizing of andere ingrijpende gebeurtenissen. Voor jou is het logisch, je kunt de depressie verklaren. Het is dan namelijk te wijten aan die gebeurtenissen. En dan begrijp jij het.

Maar vergis je niet.

Psychisch ontregelen kan ook zomaar gebeuren. Dan kun je het niet altijd koppelen aan een gebeurtenis. Dan is dat een mentaal proces, wat jij aan de buitenkant niet kunt zien. Dan glijdt iemand af in een neerwaartse stemming. Van een spekgladde glijbaan af, nergens meer aan vast kunnen houden en razendsnel afstevenen op het zwarte gat.

Er is geen houden meer aan. Ongelofelijke wanhoop en een enorm gevoel van waardeloosheid leiden tot een alsmaar toenemende eenzaamheid. En in die eenzaamheid begint het verlangen naar de dood.

Antonie worstelde ermee en kwam uiteindelijk niet meer boven.

Bekijk hier de documentaire over Antonie Kamerling.

Geschreven op 2 oktober 2015 door Karin den Oudsten. Karin heeft na haar eerste bevalling depressieve klachten gehad, na de tweede werd ze zwaar psychotisch en moest worden opgenomen. Ze schreef 2 boeken, zette Kraambedpsychose.nl online en werd contactpersoon voor deze moeders. Nu geeft ze met haar praktijk Psychecoach trainingen in de kraamzorg, verloskunde en verpleegkunde. En ze is ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma, een organisatie die zich inzet om psychische aandoeningen meer bespreekbaar te maken. Haar opa was manisch-depressief.