Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Verbetering zorg

Via een externe organisatie kreeg ik een paar weken geleden een bericht met de vraag of ik mee wil werken aan de verbetering van de zorg, en dan specifiek de zorg in het Erasmus MC. In het bericht stond vermeld dat ik als patiënt - eventueel onder begeleiding - aan een bijeenkomst mee kon doen om verbeterpunten aan te geven.

Zo.

De eerste stigmatiserende woorden waren binnen. Patiënt. Onder begeleiding.

Met die woorden ging ik even creatief aan de haal. In gedachten zag ik me al uit een forse Hummer stappen, begeleid door zes gespierde bodyguards. Om vervolgens via een uitgerolde rode loper mezelf voor te stellen met de woorden: "Ik ben een mens". 

Ik heb dus maar meteen gereageerd op het bericht en aangegeven wat mijn gedachten hierover waren. Daar was begrip voor. Men had uiteraard niet de bedoeling om mensen bij voorbaat in hokjes te stoppen. Men wil respectvol met mensen omgaan, dus ook in de communicatie is dat nodig.

In een academisch ziekenhuis is men gewend om het over patiënten te hebben. Dat is niet zo vreemd, want in Van Dale staat letterlijk dat een patiënt iemand is die medische hulp nodig heeft. Tijdens de bijeenkomst waren er dus inderdaad patiënten, of afgevaardigden van patiënten. Iemand met een aangeboren hartafwijking, iemand met diabetes, iemand die contactpersoon is voor de patiënten met kanker, twee ouders met een verstandelijk gehandicapte dochter die een stofwisselingsziekte heeft en iemand die in het verleden lymfeklierkanker heeft gehad.

En ik.

Nu had ik natuurlijk kunnen gaan debatteren over het gebruik van het woord patiënten en over het al dan niet begeleid worden naar de bijeenkomst, maar daar was simpelweg niet genoeg tijd voor. Bovendien had ik daar vooraf al mijn inbreng over gegeven, dus vond het niet handig om er weer over te beginnen. Daarom heb ik het beperkt tot mijn doel, namelijk input geven voor de zorg binnen de afdeling Psychiatrie. En dan voornamelijk de grote lijnen, weer vanwege die tijd. 

Mijn belangrijkste twee pijlers waren:

  1. Ervaringskennis benutten
  2. Stigmatisering bespreekbaar maken

Binnen de afdeling Psychiatrie wordt momenteel niet gewerkt met ervaringsdeskundigen. Ik weet niet de achterliggende reden, maar zie wel het belang er van in. Daarnaast merk ik als gastdocent dat er door hulpverlening vaak hele stigmatiserende opmerkingen voorbij komen over mensen met psychische klachten.

Men wilde uiteraard ook voorbeelden van situaties die niet goed waren gegaan tijdens mijn opname in 2008. Ik heb het voorbeeld gebruikt dat ik ook in de video voor het Aanjaagteam Verwarde Personen heb verteld, namelijk over een situatie in de babykamer. Op de afdeling Psychiatrie heeft men namelijk een aparte ruimte waar moeders hun pasgeboren kindje kunnen verzorgen. Bekijk hiernaast de video waarin ik deze situatie beschrijf.

De gespreksleider vertelde naderhand dat hij onder de indruk was van wat ik vertelde. Ik zei dat het niet was om een verkeerde indruk van het Erasmus MC te geven, maar om duidelijk te maken dat ervaringskennis op die afdeling echt nodig is. Hij kon zich dat heel goed voorstellen. In de laatste minuut waarin iedereen nog een korte reactie mocht geven, heb ik de volgende uitspraak gedaan: "Maak budget vrij voor ervaringsdeskundigen."

Deze blog is geschreven op 9 juni 2016 door Karin den Oudsten
Na haar eerste bevalling kreeg ze depressieve klachten, na de tweede raakte ze acuut zwaar psychotisch en moest worden opgenomen in het Erasmus MC. Na haar opname schreef ze twee boeken over kraambedpsychose (Na het bidden ga ik dood - 2010; Angst en Onrust - 2011). Ze zette de website Kraambedpsychose.nl online en werd contactpersoon voor de moeders met psychotische klachten na een bevalling. Nu geeft ze vanuit haar praktijk Psychecoach trainingen in de kraamzorg, verloskunde en verpleegkunde. Daarnaast zet ze zich vrijwillig in als ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma in om psychische aandoeningen meer bespreekbaar te maken. Naast haar ervaringskennis binnen de GGZ heeft ze ook theoretische kennis, te weten de diploma's HBO Toegepaste Psychiatrie en HBO GGZ Agoog en is bezig met de opleiding HBO Psychosociale Basiskennis. Ze is gediplomeerd docent en heeft diploma's op het gebied van Mindfulness, Coaching en Counseling.