Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Verslag van een Werkcollege Psychiatrie


Presentatie: Werkcollege Psychiatrie aan 3e jaars studenten Verloskunde
Locatie: Verloskunde Academie in Rotterdam
Datum en tijd: 4 maart 2016, van 13.50-15.50 en 15.50-17.50 uur

Bij binnenkomst herkende een aantal studenten mij van de bijeenkomst op het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte in Rotterdam. Daar heb ik op 19 november 2015 een korte presentatie gegeven vanuit mijn eigen ervaringen.

Meestal begin ik een gastles, training of workshop met een vrij lange introductie. Met een achtergrond in de wiskunde en bedrijfseconomie en een werkervaring van meer dan twintig jaar in het bedrijfsleven, vraagt het om meer uitleg dat ik op een Verloskunde Academie gastlessen Psychiatrie geef. Dat ervaringsdeskundigheid daarbij de belangrijkste rol speelt, komt uiteraard aan de orde. 

Een week voor deze gastles hebben de studenten het hoorcollege gekregen van een psychiater van het Erasmus MC. Daarin worden de verschillende soorten psychische aandoeningen besproken. Vanuit de diagnostiek wordt tijdens mijn les middels casuistiek verduidelijkt wat de verschillende soorten klachten zijn, naar wie doorverwezen kan worden, welke organisaties er zijn en waar de moeder terecht kan voor lotgenotencontact.

Een volgend onderdeel van de les is een korte film over een moeder die de diagnose postpartum depressie heeft gekregen, terwijl uit haar verhaal duidelijk blijkt dat ze direct na de bevalling ook psychotische klachten had. Het is tevens een overgang naar het meest heftige gedeelte van de les, namelijk mijn korte film Kraambedpsychose en daaropvolgend mijn eigen ervaringsverhaal. 

Vantevoren geef ik aan dat ze alle vragen mogen stellen: pijnlijke, moeilijke of genante vragen. Ik zal proberen om zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. Ik geef ze daarbij ook de gelegenheid om ze anoniem te stellen. Daarvoor gebruik ik mijn vragenemmertje

Mijn verhaal ondersteun ik met een tekening die ik maakte tijdens mijn psychose om een psychiatrisch verpleegkundige duidelijk te maken wat ik voelde en hoe ik de gebeurtenissen op dat moment ervaarde. De tekening ondersteun ik met een stuk tekst uit mijn boek waarin ik het gesprek met de verpleegkundige beschrijf.

De studenten zijn onder de indruk en stellen vragen of schrijven ze op. Een aantal vragen worden aan het einde van de les door mij beantwoord. Voor mij is het elke keer weer een bijzondere ervaring om dit te kunnen vertellen. Naast alle heftige en akelige gebeurtenissen die in die periode gebeurd zijn, kan ik er nu - na meer dan 7 jaar - ook weleens een grap over maken. Over mijn eigen situatie, om het wat te relativeren. Ook dat is nodig. Met humor sluit ik de gastles af.

Dit verslag is geschreven op 7 maart 2016 2016 door Karin den Oudsten
Na mijn eerste bevalling kreeg ik depressieve klachten, na de tweede werd ik zwaar psychotisch en moest worden opgenomen in het Erasmus MC. Na mijn opname schreef ik twee boeken over kraambedpsychose (Na het bidden ga ik dood - 2010; Angst en Onrust - 2011). Ik zette de website Kraambedpsychose.nl online en werd contactpersoon voor de moeders met psychotische klachten na een bevalling. Nu geef ik vanuit mijn praktijk Psychecoach trainingen in de kraamzorg, verloskunde en verpleegkunde. Daarnaast zet ik me vrijwillig in als ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma in om psychische aandoeningen meer bespreekbaar te maken. Naast mijn ervaringskennis binnen de GGZ heb ik ook theoretische kennis, te weten de diploma's HBO Toegepaste Psychiatrie en HBO GGZ Agoog en bezig met de opleiding HBO Psychosociale Basiskennis. Ik ben gediplomeerd docent en heb diploma's op het gebied van Mindfulness, Coaching en Counseling.