Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Waanzinnige gektewijsheid


Crazywise is een seminar waar filosofen, psychologen, psychiaters en ervaringsdeskundigen bij elkaar zijn om een andere kijk op psychose te geven. Het thema van de eerste bijeenkomst is 'Het idee van zin in waanzin, van wijsheid in gekte'.

Zo'n bijeenkomst vraagt om een 'open mind' als het gaat om het nadenken over psychose. In dat kader is de Open Dialoog van Soteria zeker een goed uitgangspunt. Op deze website staat: "Bij het herstel wordt de nadruk gelegd op het geven van betekenis aan de psychotische ervaring, waarbij men op zoek gaat naar de mogelijkheden die deze crisis in zich dragen voor het verdere leven."

Met name het laatste gedeelte van de vorige zin - de mogelijkheden voor het verdere leven - spreekt mij erg aan. Waar het publiek tijdens diverse lezingen voornamelijk mee bezig is, is een gevecht om de waarheid, met daarbij de volgende vragen:

  • Moet er uitgegaan worden van een gestelde diagnose of kan de DSM in de prullenbak?
  • Ligt de oorzaak van psychose in een trauma of is het een spiritueel ontwaken?
  • Is het verstandig om medicatie in te nemen of juist niet?

Ik verbaas me er over dat er zoveel mensen alleen maar geïnteresseerd zijn in deze eenzijdige benadering van een psychose. Er is totaal geen ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. 

Is dat een 'open mind'? Naar mijn idee niet.

De lezing van een psychiater aan het einde van de dag is een dieptepunt. Hoe is het mogelijk dat een spreker zo weinig contact maakt met zijn kritische publiek? Hij heeft geen idee welke invloed zijn woorden hebben en gaat niet in op reacties. Hij draait zijn verhaal af en dat is het dan. Hij moet om kwart over vijf weg, dus hij moet opschieten. Er is geen tijd meer voor vragen uit de zaal.

Wat is er met dit seminar bereikt?

Het is voor veel mensen een bevestiging van wat ze al dachten: een spirituele ontwaking. Bereik je dan iets of wil je alleen bevestiging? Voor mezelf heb ik dit gezien als een andere benadering van psychose, maar het heeft niet bijgedragen aan een open discussie over dit onderwerp. De wetenschappelijke benadering wordt niet geaccepteerd. Die is daar simpelweg niet welkom.

Hoe dat komt?

Er is een onderhuidse boosheid naar de gevestigde orde van psychiaters en hulpverleners die het medische model volgen. Deze wordt gevoed door de farmaceutische industrie, die alleen maar interesse heeft in het maken van winst. De marketingafdelingen van deze industrie zijn de grootste in Amerika. Dat maakt mensen razend. En dat is ook logisch, als je bedenkt dat deze industrie er niet op uit is om mensen te genezen.
Maar met een enorme boosheid en negatieve uitlatingen kom je niet verder. Integendeel.

Wat werkt dan wel? 

Voor mij is dat een discussie zonder te oordelen. Dát is precies mijn taak als ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma. Ik vertel niet alleen in de openbaarheid mijn persoonlijke verhaal, maar ik kijk ook naar de toekomst en vraag me telkens af wat IK kan bijdragen om openheid te bevorderen. Bedenk dat iedere stap naar meer openheid er één is die gezet mag worden. Soms moet je vier stappen terug, maar ook die hebben een functie.

Ga niet met modder gooien, maar houd een open en eerlijke discussie over wat er misschien niet goed gaat. Daarmee bereik je meer dan alleen maar commentaar geven. Dat is te gemakkelijk. 
Geschreven door Karin den Oudsten op 10 december 2014