Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Kraambedpsychose: symptomen


De manier waarop de psychose verloopt en de intensie ervan kunnen per moeder verschillen en wisselend zijn. In algemene zin nemen de verschijnselen snel toe in ernst en zal vooral de directe omgeving zich zorgen maken. Vaak heeft de kraamvrouw zelf niet in de gaten dat er iets ernstigs aan de hand is en vindt het meestal niet nodig dat er hulp ingeschakeld wordt.

Beginnende verschijnselen van een kraambedpsychose kunnen zijn:

  • slaapstoornissen (slaapgebrek, verminderde slaapbehoefte)
  • onrustig gevoel of gedrag
  • prikkelbaar
  • opgewonden of juist een sombere stemming
  • verhoogde spraakzaamheid
  • achterdocht

Na na enkele dagen kunnen daarnaast optreden:

  • verwardheid/een niet te volgen denkpatroon

verschijnselen van manie of ook van depressie
wanen, bijvoorbeeld m.b.t. de zwangerschap, de bevalling, of de baby
hallucinaties
een wisselend bewustzijn
het gevoel het contact met zichzelf en/of de omgeving kwijt te zijn
gedachten aan zelfdoding of de baby iets aan te doen