Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Alles op een rij krijgen

Om de hele psychose voor mezelf te ontrafelen wilde ik eerst inzichtelijk maken wat er wat er was gebeurd en hoe ik de veranderingen in mijzelf zo gestruktureerd mogelijk kon neerzetten. Ik wilde dit niet alleen opschrijven, maar ook verklaren waarom ik bepaalde dingen deed. Terwijl in de 'normale wereld' de gebeurtenissen als vreemd werden gezien, waren deze in de 'psychosewereld' zo logisch als wat. Mijn identiteit was veranderd en ik kon via telepathie met mijn man communiceren. De duivel kwam in allerlei verschijningsvormen, ik zag mensen en spullen verdwijnen, de tijd versprong steeds, mensen kregen een andere gedaante, mijn lichaam voelde anders aan, ik wantrouwde iedereen, de hele wereld was op de hoogte van mijn bestaan, woorden kregen een andere betekenis en triggers boden ineens houvast. Pas toen ik dit op een rijtje had gezet in mijn eerste boek, kwam ik tot de conclusie dat alles waar ik tot dan toe in mijn leven op had vertrouwd tijdens de psychose was verdwenen. Mijn lichaam nam volledig andere dingen waar dan datgene waar ik al die jaren aan gewend was geraakt. Alle eigenschappen van mij als persoon waren tot aan de grond toe afgebroken. Je kunt je afvragen wat er dan nog van een mens overblijft. Bovendien ontkende ik dat er iets mis was, terwijl mijn emotionele bescherming verdwenen was. Angsten, onrust, wantrouwen en boosheid kregen de overhand. Een gevoel alsof je vogelvrij bent verklaard.

De titel
De keuze voor de titel 'Na het bidden ga ik dood' heb ik met verstand gekozen: het moest heftig en mocht best shockerend zijn. Dit boek is niet alleen interessant voor moeders die in een kraambedpsychose beland zijn, maar ook voor mensen die door een andere oorzaak in een psychose terecht zijn gekomen.

De cover
De foto op de cover is gemaakt vanaf de locatie waar ik acuut werd opgenomen tijdens de eerste dagen van de psychose. De wegrijdende auto op de lange weg symboliseert het gevoel van in de steek gelaten worden. Alsof ik voor de rest van mijn leven opgesloten werd. De rode remlichten - de rem op mijn leven - wilde ik als enige kleur in de cover. Met de keuze voor zwart-wit wil ik benadrukken hoe afschuwelijk een psychose is.

Een fragment
Nu weet ik zeker dat ik de allesbepalende factor ben voor de hele wereld, dat de tijd is gekomen dat we met z’n allen de wereld verlaten en overgaan naar de eeuwigheid. Alle wereldleiders zijn op de hoogte. Het is mijn taak om steeds de juiste keuze te maken. Blijkbaar ben ik de uitverkoren persoon die alle mensen komt helpen. Voor mij is de realiteit dat nu het einde van de wereld is gekomen. Toch vind ik het wel raar dat ik dit nooit geweten heb. Blijkbaar was iedereen in de wereld al lang op de hoogte van het feit dat ik God ben, alleen wist ik het zelf nog niet.

De inhoud
Iedereen in de wereld weet het allang en ik weet het nu ook: ik ben God. Voor mij begint dan een bizarre psychose. Mijn strijd tegen de Duivel, de tijd die steeds verandert, onmogelijke keuzes tussen leven en dood, mensen en spullen die ineens verdwijnen, de keuze tussen doodgaan of altijd in de psychiatrische kliniek blijven, het besef dat de wereld nooit heeft bestaan en de opsluiting in een isoleercel. Mijn enige doel is zo snel mogelijk thuis te zijn, maar dan zal ik mijn extreme gedrag moeten aanpassen. Als ik het antwoord weet op de vraag of ik me in een professioneel toneelgezelschap bevind of in een academisch ziekenhuis, ben ik uit de psychose. Een bijzonder iemand komt uiteindelijk met de oplossing.