Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Mijn werkzaamheden

Als gediplomeerd docent geef ik trainingen binnen de kraamzorg en gastlessen aan studenten verloskunde en verpleegkundigen. In het Erasmus MC geef ik als gastdocent vanuit mijn eigen ervaringen inzicht in kraambedpsychose en postpartum depressie. De doelgroep van deze workshop is (kinder-)verpleegkundigen, studenten intensieve zorg, studenten geneeskunde en de masteropleiding. Tijdens werkcolleges Psychiatrie op de Verloskunde Academie vertel ik uitgebreid over mijn ervaringen met psychische klachten na een bevalling.

Bij diverse kraamzorgorganisaties geef ik geaccrediteerde trainingen over psychische klachten na de bevalling. Kraamverzorgenden zien ervaringskennis als waardevolle bijdrage voor hun werk, want zij staan dagelijks in het gezin en hebben direct contact met pasbevallen moeders. Hoe eerder zij bepaalde symptomen en klachten kunnen signaleren, hoe sneller een moeder adquate hulp krijgt.

Vrijwilligerswerk

Sinds april 2013 ben ik als ambassadeur betrokken bij Samen Sterk zonder Stigma. Deze organisatie zet zich in om het taboe op psychische aandoeningen meer bespreekbaar te maken. Het ambassadeursteam bestaat uit ervaringsdeskundigen die hun aandoening hebben overwonnen en geaccepteerd. Ze zijn getraind om hun verhaal op een directe en persoonlijke manier te doen. Ze kunnen met voldoende afstand praten over stigma en psychische aandoeningen. Omdat vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen het herstelproces kunnen belemmeren, is het nodig om ook hier meer over te weten. Daarom heb ik trainingen gevolgd op het gebied van stigmatisering.