Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Soorten presentaties

Soort presentatie

Doelgroep

Grootte

Opmerkingen

Lezing

Elke doelgroep

Onbeperkt

De inhoud wordt afgestemd op de doelgroep en het thema. Er is geen directe interactie met het publiek, alleen bij vragen achteraf.

Training

Verloskundigen
Verpleegkundigen
Kraamverzorgenden
Medewerkers thuiszorg
Medewerkers JGZ
Medewerkers CJG
Doula's

Maximaal 10 personen

Een training is voor mensen die reeds werkzaam zijn in een bepaalde beroepsgroep.

Workshop

Elke doelgroep

Maximaal 20 personen

De inhoud wordt afgestemd op de doelgroep en het thema, waarbij interactie met het publiek het uitgangspunt is.

Gastles

Studenten kraamzorg
Studenten verloskunde
Studenten verpleegkunde
Studenten geneeskunde
Studenten maatschappelijk werk

Maximaal 20 personen

Een gastles wordt gegeven aan studenten die beroepsonderwijs volgen bij een erkende onderwijsinstelling. De inhoud wordt afgestemd op de doelgroep en de lesstof.