Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Privacy reglement

Psychecoach neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens die tijdens een intakegesprek worden genoteerd, worden alleen gebruikt binnen de tijdsperiode dat er gesprekken worden gevoerd. Jouw gegevens worden dus niet gebruikt voor onderzoek of andere doeleinden buiten de afgesproken sessies.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens.

Psychecoach onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, die verantwoordelijk is voor een onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Psychecoach heeft vooraf geen doeleinden vastgesteld.

Psychecoach selecteert partners met grote zorg. Een eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan Psychecoach met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.