Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Basistraining Stemmingsstoornissen

Voor jou als zorgverlener is het belangrijk om vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling op de juiste manier te begeleiden. Het kennen en herkennen van de diverse psychische aandoeningen is van groot belang voor een juiste diagnose, eventuele medicatie en therapie.

Deze training is een eerste kennismaking met psychische aandoeningen, en dan met name de stemmingsstoornissen. De meest bekende hiervan is de postpartum depressie (in de volksmond 'postnatale depressie'), maar ook kraambedpsychose en de bipolaire stoornis vallen hieronder. Alledrie kunnen een enorme invloed hebben op de mentale gesteldheid van de kraamvrouw.

Vragen die aan de orde komen, zijn:

  • Binnen welke termijn na de bevalling ontstaan psychische klachten?
  • Welke algemene indeling kun je maken voor de diverse aandoeningen?
  • Wat zijn de merkbare symptomen van postpartum depressie?
  • Wat zijn de oorzaken van depressieve klachten?
  • Hoe onderscheid je depressieve en psychotische klachten van elkaar?
  • Welke behandelingen zijn er beschikbaar?
  • Wat ervaren moeders met depressieve en psychotische klachten?

De leerdoelen die in deze training van belang zijn:

  • Je kunt een indeling naar soort psychische aandoeningen maken
  • Van de behandelde stemmingsstoornissen ken je de theorie, zoals risicogroepen en risicofactoren
  • Je bent beter in staat om symptomen te signaleren die een aanwijzing kunnen zijn voor psychiatrische problematiek

Overige gegevens

De duur van de Basistraining Stemmingsstoornissen is 3 uur

Deze training is met 3 punten geaccrediteerd bij het KCKZ

De accreditatiepunten worden uiterlijk binnen 2 weken na de training bijgeschreven

Tijdens de training ontvang je de handout 'Basistraining Stemmingsstoornissen'

Na afloop van de training ontvang je een certificaat als bewijs van deelname

Aanvraag kostenoverzicht

Wil je een kostenoverzicht voor een groep, klik dan op 'groepsgewijs' en vul je gegevens op het formulier in. Is de training bij jouw organisatie al gegeven, maar heb je deze door omstandigheden moeten missen, klik dan op 'individueel'. Ook als jij als zzp-er werkt, klik je op laatstgenoemde link. Met het invullen van gegevens verplicht je je tot niets. Testimonials | Werkwijze | Tarieven