Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Specialisatietraining Stigmatisering

De herstelperiode is voor moeders met psychische problemen vaak bijzonder zwaar. Het is zo'n enorme tegenstelling met de roze wolk die ze tijdens de zwangerschap werd voorgeschoteld. In deze periode komt dan uiteindelijk het besef wat ze hebben meegemaakt en ervaren ze wat de gevolgen zijn voor hun dagelijks leven. Ze komen er achter dat lang niet iedereen in hun omgeving er begrip voor heeft.

Als zorgverlener zul je er niet altijd bij stilstaan, maar over moeders met psychische klachten bestaan behoorlijk veel vooroordelen. Dat zorgt ervoor dat ze in hun dagelijks leven tegen behoorlijk wat problemen aanlopen. Met name het verliezen van sociale contacten en de terugkeer naar het arbeidsproces zijn belangrijke knelpunten. Als zorgverlener is het belangrijk dat je je bewust wordt van het feit dat jouw uitspraken van grote invloed kunnen zijn op het herstelproces van de moeder.

Vragen die aan de orde komen, zijn:

  • Wat is stigmatisering en welke soorten zijn er?
  • Wat heeft stigmatisering met een herstelproces te maken?
  • Met welke vooroordelen krijgen moeders met psychische klachten te maken?
  • Hoe kun jij als zorgverlener bijdragen aan het welzijn van deze moeders? 
  • Hoe kan ik binnen onze eigen organisatie deze vooroordelen bespreekbaar maken?

De leerdoelen die in deze training van belang zijn:

  • Je kunt aangeven welke vooroordelen moeders tijdens en na hun herstelproces tegenkomen
  • Je kunt heersende vooroordelen binnen de eigen werksituatie beter signaleren
  • Je weet hoe je een bijdrage kunt leveren aan het normaliseren en destigmatiseren van psychische aandoeningen

Overige gegevens

De duur van de Specialisatietraining Stigmatisering is 3 uur

Deze training is niet geaccrediteerd

Na afloop van de training ontvang je een certificaat als bewijs van deelname

Aanvraag kostenoverzicht

Wil je eerst een kostenoverzicht voor een groep kraamverzorgenden, klik dan op 'groepsgewijs' en vul je gegevens op het formulier in. Is de training bij jouw organisatie al gegeven, maar heb je deze door omstandigheden moeten missen, klik dan op 'individueel'. Ook als jij als zzp-er werkt, klik je op laatstgenoemde link. Met het invullen van gegevens verplicht je je tot niets. Testimonials | Werkwijze | Tarieven