Karin den Oudsten
Professionele begeleiding in het ouderschap

Workshop Succesvol

In onze maatschappij wordt 'succesvol zijn' beoordeeld op basis van een dikke bankrekening en veel bezittingen, en op basis van intellectuele prestaties en diploma's. Toch heeft succes ook een kant waarbij genoemde factoren geen rol spelen. Een kwetsbare kant die iedereen in zich heeft of waar je in het leven mee geconfronteerd wordt. Juist die kant kun je omvormen tot meer succes.

Mijn workshop belicht meerdere aspecten van een succesvol leven. Daarbij neem ik je mee in mijn ervaring waarin ik ontdekt heb wat 'succesvol zijn' voor mij persoonlijk betekent, zoals de ontdekking van mijn verborgen talenten, het afkicken van gebaande paden en de kracht van verbinding.

Met deze workshop wil ik jou een andere kijk op de wereld geven, maar ook een veranderd inzicht in jezelf. Door meer gebruik te maken van jouw eigen kwetsbaarheid kun je een succesvoller leven leiden.

Meer informatie

  • Doelgroep: mensen met een psychische kwetsbaarheid
  • Duur: 2 uur
  • Werkvorm: de inhoud wordt afgestemd op de doelgroep, waarbij interactie met het publiek het uitgangspunt is.
  • Indien de doelgroep studenten zijn, dan kan dit als gastles beschouwd worden.

Werkwijze | Tarieven | Aanmelden